Newsy

Najlepsze hasło reklamowe

 

Zasady są proste: aby wziąć udział, wytnij 5 kodów kreskowych z puszek POPEK Energy Drink, pakuj w kopertę razem z Twoim hasłem reklamowym, podpisz swoim imieniem i nazwiskiem, podaj swój e-mail, numer telefonu - i wyślij do nas :

Quantum PL Sp. z.o.o

ul Piłsudskiego 74 lok. 320
50-⁠020 Wrocław 

 

Pobierz plakat promocyjny:

  

Format A4 [pdf] - 3 MB

Format A3 [pdf] - 3 MB

 

 

 

 

  


 

REGULAMIN KONKURSU

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Quantum PL, ul. Piłsudskiego 74 lok. 320, 50-020 Wrocław

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia

związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook (https://www.facebook.com/popekenergy/) i strony www.e-popek.com

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

6. Konkurs trwa od 23.08.2016 do 20.09.2016 . W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu stronie www.e-popek.com i na fanpage’u wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

7. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

 

 

§2 Uczestnicy

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być

osoby fizyczne pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja postanowień Regulaminu.

3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie fanpage'a https://www.facebook.com/popekenergy/ oraz na stronie www.e-popek.com

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

 

 

§3 Zasady konkursu

 

1. Aby wziąć udział w konkursie należy 

a) zgromadzić 5 kodów kreskowych z puszek napoju POPEK Energy Drink

b) napisać własne, oryginalne hasło reklamowe dla napoju POPEK Energy Drink

c) podać swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

Komplet wszystkich powyższych elementów nazywany jest dalej Zgłoszeniem.

2. Każdy użytkownik jest uprawniony do nieograniczonej liczby zgłoszeń..

3. Konkurs przebiega następująco:

a) Od 23.08.2016 do 20.09.2016 - Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,

b) 27.09.2016 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,

c) najpóźniej w dniu 28.09.2016 zostaną opublikowane wyniki konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z każdym z laureatów konkursu za pomocą telefonu oraz wysyłając wiadomość na adres podany w zgłoszeniu.

 

§4 Nagrody

 

1. Nagrodami w konkursie są: 

a) Oryginalna koszulka POPEK Energy Drink z wydrukowanym imieniem zwycięzcy, certyfikatem autentyczności podpisanym przez Popka oraz 24 puszki napoju POPEK Energy Drink.

b) Oryginalna czapka POPEK Energy Drink podpisana przez Popka

c) 24 puszki napoju POPEK Energy Drink.

2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia.

3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość wysłaną e-mailem oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

4. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności

prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.

5. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską.

 

§5 Prawa Autorskie i inne

1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstów, które zgłasza w Zgłoszeniu, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny. §5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Konkursu i Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POPEK ENERGY

POPEK MONSTER

INSTAGRAM

YOU TUBE

© 2016 QUANTUM PL All Rights Reserved